» مطالب » خبر اقتصادی » قراردادهای موقت کارگران پس از 4 سال دائمی می‌شود؟
قرار دادهای موقت کارگران پس از 4 سال دائمی می‌شود؟
خبر اقتصادی

قراردادهای موقت کارگران پس از 4 سال دائمی می‌شود؟

9 مهر 1401 زمان مطالعه: 2 دقیقه

هادی ابوی دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران توضیح می دهد در راستای پیشنهادات در کمیته امنیت شغلی قرار بر این اساس شد کارگران کارگاه‌های دائمی بعد از ۴ سال کار نوع قرارداد آنها بصورت دائمی شود.

نماینده کارگران آقای ابوی با اشاره به تبصره 2 ماده 7 قانون کار درباره قراردادهای موقت کارگران گفت: در یک کارگاه نهایتاً کارفرما تا 4 سال می‌تواند با کارگر قرارداد موقت ببندد و بعد از گذشت 4 سال قرارداد کارگر یاید دائمی ‌شود.همچنین ماده 27 قانون کار در خصوص قصور کارگر در کار یا نقص و عدم رعایت آیین‌ نامه انضباطی و برای اخراج کارگر نظر شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و تشکل مربوطه را نیاز بود که در جلسه پیشنهاد شد این موضوع در قالب کمیته‌های انضباطی دنبال شود. در کمیته انضباطی نماینده تشکل کارفرمایی و کارگری حضور و آیین‌نامه انضباطی کار با نظارت وزارت ‌کار به تصویب می‌رسد.

منبع: خبر اقتصادی

5/5 - (3 امتیاز)
  • ×